Trở lên trên
14
Hay

Bức tranh: 'Vô Đề' của hoạ sĩ Christopher Wool vẽ năm 1998 vừa được bán với giá 2,5 triệu đô tại triển lãm Art Basel Hong Kong 2017

Hiểu chết liền :(
SamSam SamSam 212 ngày trước -203673 bình luận
Loan tin Cobb
Viết bình luận-203673 Bình luận
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • daicaheb
  E hiểu đấy, mà e ko nói ra đâu
  • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • ntvim88
  Cơn mưa bất chợt và hỷ nộ ái ố của mọi người...
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
  • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
  • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
  • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
  • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
SamSam đã gửi
176
Người đã thích
2284
Bình luận
791
Link đã gửi
31164
Thích kênh
Khởi tạo 08.02.2012