Bạn bè 360°

  •  
    EduViet ghi chép

    làm thế nào để đánh giá đúng nhân viên ???

    Nếu so sánh giữa tất cả các kỹ năng quản lý thì có lẽ kỹ năng đánh giá đúng nhân viên là khó nhất. Tuy nhiên, đây lại là công việc rất quan trọng trong công tác quản trị nhân sự.Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc đến đâu nhưng nếu không có những đồng sự giỏi sẽ khó mà thực hiện được các...
    được loan tin bởi
Website liên kết