Bạn bè 360°

 •  
  DavisDuong ghi chép

  học ngữ pháp tiếng hàn

  Nguồn tham khảo học tiếng hàn quốc:

  Khi mới học tiếng hàn, bạn thường không biết bắt đầu ở đâu như thế

  nào...Nếu bạn vẫn chưa xác định được con đường cho mình, tôi khuyên bạn

  nên tìm một trung tâm học ngữ pháp tiếng hàn cơ bản nào đó để có thể học bước đầu...
  được loan tin bởi
Website liên kết