Bạn bè 360°

 •  
  EduViet ghi chép

  Đọc tụng kinh chú để làm gì ??

  Đọc tụng Kinh chú để làm gì?
  Phần lớn người tu học tại gia đều chưa hiểu thấu đáo ý nghĩa của việc đọc tụng kinh chú. Đọc Kinh là để tu Giới, Định, Tuệ.
  Ngũ Giới bao gồm có không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối (không vọng ngữ), không...
  được loan tin bởi
Website liên kết