16 Bình luận
  • BoKua
    Phải xây dựng tượng Hoàng đế Quang Trung cầm kiếm chỉ ra HS-TS thì bọn kia nó mới vãi lái cả quần
Website liên kết