14 Bình luận
  • SamSam
    Đm 30/2 đúng sinh nhật mình thì bão tuyết, năm nào cũng có biến, từ bé đến giờ chưa tổ chức được lần nào ra hồn @@
  • Scouter
    Chủ tịch có yêu cầu ngày này siêu thị phải mở cửa hem
  • kekin
    TV để mấy cái sticker kia tự nhiên mất miếng màn hình mà vẫn để nhỉ?
Website liên kết