3 Bình luận
  • cuong205a
    phát triển link của @wasamala
  • hungskate
    K những train mà lúc làm còn cần cầm tay chỉ việc. Cách thức làm vjệc từ cái nhỏ nhất cũng cần ghi chép ra. Đưa mỗi ng 1 bản để đọc, học thuộc. Tất cả fải làm giống nhau như 1 cái máy
  • honglamsg
    Cách duy nhất để giữ người giỏi là thưởng cổ phiếu cho họ.
Website liên kết