15 Bình luận
  • Baltimo
    @kiepngheo0603tb à...hồi mình mới vào LH thì mọi vị trí đã được cơ cấu, bố trí sắp xếp đầy đủ từ bi vàng bi trắng bi đỏ đến các nhóm cực đoan, hội yêu nước, nhóm dân chủ, ban tệ nạn.....còn khuyết mỗi chân Bí thư CB không thằng nào chịu nhận....mình đành...giờ biết ngu thì đã muộn.
Website liên kết