1 Bình luận
  • flip
    Đã lâu rồi chúng ta khai thác các dòng sông dòng suối giống như vắt chanh. Nên có lựa chọn giữa những lợi ích ngắn hạn và chiến lược phát triển lâu dài.
Website liên kết