7 Bình luận
 • thinker
  Con gà quả trứng
 • shatoshi
  ở Việt Nam, từ chạy không có nghĩa là " run" như tiếng anh, mà khi nghe đến từ chạy, hầu hết những người qua 18 tuổi đều biết và hiểu nó không phải nghĩa là chạy kiểu dùng chân mà dùng 1 thứ vô hình hoặc hữu hình khác. Từ chạy mang tính quan hệ và mệnh giá đồng tiền
 • doivuithe
  Trên cũng lợi ích nhóm, có ghế là được chia chác phần bảo sao dưới không chạy
 • ZannisQ
  Kiểu đổi ghế, đổi chân có được gọi là chạy không các bác nhể? :v
 • manu_mapu
  Nói về chạy thì mình có nghe nhỏ bạn mình nhờ tìm cách đưa con nhỏ vào trường mẫu giáo gần nhà. Bởi vì nó chạy chọt mà trường không nhận. Mình nói ai cũng phải chờ, mày không ngoại lệ, mày còn sướng hơn biết bao người khác vì có nhà nội trông giùm. Cái trường nó công tâm vậy thì chờ cũng đáng mà. Ăn rồi ai cũng khoái chạy chạy kk.
 • flip
  Nó vẽ cái hình $$$ thế kia thì kiểu gì mà chả có người vượt quá 5 km/h các bạn nhỉ?
Website liên kết