2 Bình luận
  • atrith
    Em thấy như những lý do nêu trong bài báo thì cá nó phải chết dần, chết mòn từ trước rồi chứ không phải đến giờ chúng rủ nhau tự tử hàng loạt để biểu tình
  • Hau_Nguyen
    đọc mà buồn
Website liên kết