2 Bình luận
  • kanishi
    Vãi thật, trong khi đảng nhà nước mang đất đá ra Trường Sa bồi đắp non sông thì các ngư dân vác mịa nó đá, san hồ về đất liền bán cho Tàu khựa.
  • jakethanh
    Thế quái nào mà bài nào cũng thấy thương lái TQ. Không biết đến khi nào các thương lái này mua luôn cả đất đai và con người Việt Nam.
Website liên kết