5 Bình luận
  • oceanle
    Bài viết với thông tin lủng củng vãi
  • Vilkatas1612
    cái này không mới , từ hồi em ở đấy năm 2009 đã được biết điều này rồi, nước lọc từ vòi ra uống được luôn, mà đấy chính là nước đã được lọc từ nước thải
  • SadioMane
    lọc nước thải sinh hoạt hữu cơ ít tốn kém hơn lọc nước biển chứa ion không nhỉ, sin đi theo hướng đô thị xanh thì nước thải phải đạt chuẩn rồi, xử lý nước thải thì lọc luôn thành nước tinh khiết cho giảm chi phí dù sao cũng phải mua nước.
Website liên kết