2 Bình luận
  • Banhbaobanhbo
    @vukhaclan Để nút report trong phần bình luận của chính mình sao em thấy nó vô nghĩa quá bác, mà rất nhiều lần nhấn vào chỉnh sửa bình luận lại thành ra bấm nhầm report chính mình, bực vô cùng.
  • SamSam
    Cũng hay nhầm
Website liên kết