Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • VTV
  Có người lính
  Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
  Có người lính
  Mùa xuân ấy ra đi từ đấy không về  

  Chắc mấy bác bên sở văn hóa lại thắc mắc "ra đi" là đi đâu? nhưng do nhạc sĩ Thuận Yến đã mất rồi, không có ai để hỏi nên bác bác cứ treo đấy đã, thà cấm nhầm còn hơn bỏ sót.
  • Songvule
   @VTV Có giải trình rồi đó, không cấm bài hát, nhưng cấm đĩa có bài hát đó lại gắn với hình không phù hợp ( chắc bikinj )
  • saigon3x
   chắc là theo giặc, ra đi từ đấy không về, nên cấm
 • Quanth
  Đến đôi giày đỏ ở trụ sợ dân phòng gì đây a phó huyện còn phê phán nữa là, cứ đỏ là phải cấm, trừ tư bản đỏ