21 Bình luận
  • pat123
    Kể mà Triều Tiên nó cho công dân Việt Nam nhập tịch nhỉ. Cho bót mấy thằng ao ước với ca ngợi anh Un sang bên đấy thì tốt cả đôi đường.
Website liên kết