15 Bình luận
  • minister
    @laughing cả 1 dân tộc nhang đèn, chắc đốt đuốc dò đường nên hơi lâu.
    xứ bạn như xài đèn led cả rồi
Website liên kết