7 Bình luận
  • nhatlamottit
    Năm 2017 rồi mà mua cái máy ảnh không ra thể thống gì. Chụp có ba bước chân mà mờ tịt. Hãng đell nào làm cái máy ảnh như lol vậy
Website liên kết