2 Bình luận
  • Don
    Cái này là tất yếu thôi. nhánh sông này bé tí tị, sải mấy sải là qua sông, chưa kể hàng ngày hàng giờ bị bồi lấp tự nhiên lẫn cố ý để....lấy đất trồng rau. Đặc biệt từ khi có mấy cái đập tràn, thì nước lũ ít về, sông càng thu hẹp, lồng cá thì dày đặc, nuôi heo xả xuống, nước sinh hoạt xả xuống. không cần nhà máy cũng đủ chết rồi. Tỉnh có chủ trương chuyển địa bàn, vận động, hỗ trợ..v.v. nhưng ngu và tham thì chết thôi.
  • Leo222
    đọc tiêu đề tưởng lại có liên quan đến a Hà Tĩnh ai ngờ hem phải????
Website liên kết