1 Bình luận
  • TanNg
    Vấn đề hay đó, nhưng dịch chán quá, phải đọc mãi mới hình dung được.
Website liên kết