2 Bình luận
  • 0932004603
    Trần Anh sau sát nhập toàn tiếng than ai oán luôn . Bao nhiêu người làm cho TA từ ngày ra trường nhận bàn giao là cho nghỉ . Cấp quản lý hầu như bị cắt hợp đồng hết
Website liên kết