4 Bình luận
 • kanishi
  @vnn95 12 tuổi đi làm giúp việc (từ dẫn dã là "đi ở cho chủ" mà giờ vẫn thạc sĩ như ai, xuất sắc, đáng viết sách
 • vnn95
  Nghị lực phi thường!
  • kanishi
   @vnn95 12 tuổi đi làm giúp việc (từ dẫn dã là "đi ở cho chủ" mà giờ vẫn thạc sĩ như ai, xuất sắc, đáng viết sách
 • lenamduytuan
  giỏi nhưng hơi xấu, ở vn là tự ti hết đời lun
 • Tom_Jerry
  Sáng sớm đọc bài phấn chấn hẳn, lật tung đống hồ sơ ngổn ngang trước bàn quyết phải làm theo Hương.
  15p sau thì thôi, gấp hso lại đi ăn sáng cái đã, việc khó ta để ngày mai....
  Ahuhu...................
Website liên kết