14 Bình luận
  • kedienro
    Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt sau khi các đối tượng đã rút hết.
Website liên kết