21 Bình luận
  • Cacacafe
    Nhà đầu tư không nên nôn nóng bán tháo mà phải bình tĩnh ôm lại, chờ dỡ lệnh dừng giao dịch, chờ và đợi, song song xoay tiền trả lãi vay nóng, vay lạnh...
    Lúc không còn khả năng trả lãi nữa cũng là lúc vỡ nợ, vỡ chợ, xì hơi, kakaka
Website liên kết