2 Bình luận
  • THL
    Đôi khi em nghe bài này và bài Kỷ Vật Cho Em cứ có cảm giác giống giống nhau, không phải ý là đạo nhé, cứ như hòa quyện vào nhau, dù là của 2 nhạc sĩ sáng tác.
  • SeineRiver2
    https://ltus.me/OyH

    2:09 Hồi ấy cũng ngập phết nhỉ
Website liên kết