18 Bình luận
  • tammttg
    Viết thẳng quá thể nào cũng bị phạt như tuoitre, nên báo cứ phải trào phúng thế này quan iq cao mới cho qua
Website liên kết