1 Bình luận
  • chauthidao
    Ban đầu, Eximbank không chịu trả tiền vì họ bảo chờ phán quyết của tòa án. Nhưng với sức ép dư luận, họ đã trả tiền cho bà Chu Thị Bình.
Website liên kết