3 Bình luận
  • HansNam
    Giật tít quá bác. Nó bắt để nghiên cứu chứ có giết một phát 177 con đâu
    • Cobb
      @hansnam Nó bắt cá voi bao giờ chả núp dưới danh nghĩa là nghiên cứu, nhưng có con nào sống sau khi nghiên cứu đâu, thịt cá voi vẫn tuồn ra chợ bán công khai ở Nhật đầy ra.
Website liên kết