1 Bình luận
  • vnsm
    Cần đưa các loại phạm tội này vào tội :"KHỦNG BỐ" , xử thật nặng để răn đe những kẻ khác!
Website liên kết