8 Bình luận
  • cristiano2
    Bỏ mẹ, nó thả Phi để chờ vòng cuối ông Việt Nam lên đầu nó sẽ xuống thứ 2 để gặp Việt Nam cho dễ thở, đối thủ mà gặp lần nào nó cũng cho ăn hành
Website liên kết