12 Bình luận
  • Xmen15113
    bữa h có nhiều bình luận về cái tay áo của ông Vĩnh mới tìm hiểu câu "nuôi ong tay áo". Thực chất của câu này là nói tác hại của việc nuôi loài ong đen hay còn gọi là "ong tay áo" vì cái tổ nó làm dài xuống như cái tay áo đàn ông thời xưa chứ có phải nuôi ong trong tay áo đâu mà bác Vĩnh nói mở tay áo cho ong chui vào. Nên đọc báo bữa h về câu này của bác Vĩnh cứ thấy buồn cười.
Website liên kết