20 Bình luận
  • tuannguyenvt
    @huongtruong may mà malay nó ko ăn ngược 3 quả chứ ko là đảng và nhà nước VN đã mang tội lớn với đồng chí malay anh em rồi.
  • downfall
    @signorev lúc ăn 0-2 có quay mặt bác thủ bên đó, thuổn ra như cái thuổng mà bác, sau gỡ 2 bàn mới thấy bắt tay cười đùa tí. Cái này troll thôi ạ.
Website liên kết