1 Bình luận
  • ntmj27
    Cả bài chỉ có mục "3, Nếu lỡ chúng ta phải đối diện với những phản ứng gay gắt và một cuộc khủng hoảng truyền thông, thì phải làm sao?" là đáng đọc
Website liên kết