3 Bình luận
    • qsilk
      @blackwidow nhiều người không dám nói, không dám trách cầu thủ vì sợ họ bị tổn thương, vì những thành công trước đó họ đạt được. Nhưng như vậy làm sao họ tiến bộ được. Trách cũng là một cách nhắc nhở họ luôn cố gắng để vươn lên những thành công khác nữa. Bóng đá chuyên nghiệp là không ngại chỉ trích, không ngại mất lòng nhau vì thành công và phát triển của cả một nền bóng đá.
    • BlackWidow
      @qsilk Vấn đề với cú sút đó thì khả năng cản phá được gần như k có, vậy cứ cố tìm lỗi làm j.
Website liên kết