15 Bình luận
  • TanNg
    @fast_furious Không chơi bằng tiền hoặc tài sản có giá trị nên không gọi là cờ bạc. Cái này còn chưa xếp được vào nhóm vui chơi có thưởng vì không ai mất chi phí tiền bạc, giải thưởng cũng không có giá trị về tiền bạc.
Website liên kết