1 Bình luận
  • tancodien
    Mình tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Đừng cố nhét vào mồm người ta những lời người ta không nói để câu war
Website liên kết