2 Bình luận
  • atrith
    Đang định đi buôn mà giờ giảm giá cạnh tranh quá nên chắc thôi, cày ruộng cho đỡ đau đầu
  • vnn95
    Walter White cho rằng giá bao nhiêu cũng có, vấn đề là độ tinh khiết thế nào thôi
Website liên kết