2 Bình luận
  • Luparadzii
    Bữa giờ mình toàn đi Be, ngon bổ rẻ vẫn có xe và mã giảm giá đều đều
  • namleed95
    Go viet chưa làm go-car là hợp lý, vì những mảng khác ngon ăn đang cần nó làm trước, chiếm trc như ship hàng + đồ ăn. Còn mảng car ông grab ngồi chễm chệ ra đấy rồi lao vào tốn máu hại thận lắm.
Website liên kết