5 Bình luận
  • SuperSliver
    Nhà máy 9 tỷ đô mà đòi đóng là đóng cái 1, đóng xong bank vỡ nợ thì lấy gì cứu.
Website liên kết