17 Bình luận
  • downfall
    Chúng nó sống bằng tri thức, Việt Nam sống bằng quan hệ. Có rượu mới quan hệ được, chả nhẽ lại đi quan hệ bằng... sách??
Website liên kết