6 Bình luận
 • downfall
  Lượng doanh nghiệp có nhiều đấy nhưng số trưởng thành lên lại rất ít. Bằng chứng là doanh nghiệp tư nhân đóng góp chưa đến 10% GDP, rất khiêm tốn nếu so sánh với mức 30 – 32% do kinh tế hộ gia đình góp vào

  Thế này là như thế nào ạ? Mình định nghĩa thế nào là kinh tế tư nhân ạ?
  Ví dụ như vinamilk mình có liệt vào dạng kinh tế tư nhân không ạ?
  Mà cuối cùng chốt lại các ông muốn xây dựng môi trường công bằng cho doanh nghiệp thì tại sao mồm cứ bem bẻm NN với Tư Nhân với FDI, riêng cách phân loại đã thấy không công bằng rồi.
  • TanNg
   @downfall Phân loại thì cũng như gọi đàn ông, đàn bà, người lớn, người già, trẻ con thôi. Phân loại vì bản chất hoạt động kinh doanh của nó như vậy, không có nghĩa là cứ phân loại thì là phân biệt đối xử.

   Mà cuối cùng chốt lại các ông muốn xây dựng môi trường công bằng cho doanh nghiệp thì tại sao mồm cứ bem bẻm NN với Tư Nhân với FDI, riêng cách phân loại đã thấy không công bằng rồi.
 • serverless
  Trần Đình Thiên tiến sĩ Liên Xô mà nói về kinh tế tư nhân thì hihi haha. Đọc hết thì thấy nói 1 vấn đề là thằng dân nào cũng biết, DNNN nắm nhìu nguồn lực, nhưng bị trì trệ là do chính sách là chính. Cần phải giải phóng nguồn lực DNNN, bằng cách cổ phần hoá, phần nào nhà nước giữ lại thì giữ cho rõ ràng.

  Tôi cho rằng chỗ này có vấn đề, doanh nghiệp cổ phần vừa tư nhân, vừa nhà nc là kẻ hở rất lớn tạo đk cho tư bản thân hữu lợi dụng tham nhũng.
  • Nova
   @serverless tôi lại thấy đó là 2 vấn đề khác nhau.
   1. Chắc chắn cần cổ phần hoá để tư nhân tham gia vào mới giải phóng đc
   2. Vấn đề tư bản thân hữu ở đâu cũng có. Đây là cái thuộc sự giám sát.
 • Rantanplan
  Bài PV nhiều ý hay thế mà đáng tiếc chọn cái tít hơi cũ, ví dụ: chuyển từ lựa chọn người thắng sang hỗ trợ người thắng.

  Các đánh giá và nhìn nhận giờ không cần kéo dài đến 10, 20 năm với những làn sóng công nghệ, FTA nhanh như bây giờ.

  Hy vọng 2019, doanh nghiệp Vn lại chuyển mình tiếp thành công.
Website liên kết