28 Bình luận
 • Mr_Casanova
  Chạy bộ xuống Trường Bạch rồi bắt xa phu xuống Đại Lý, chạy bộ tiếp qua Điểm Thương Sơn là vào lãnh thổ Đại Việt rồi. Đi máy bay làm gì cho nguy hiểm
 • downfall
  @cuong205a đi tàu liên vận nha... Ủn sang TQ toàn đi tàu bác nha. Sang được TQ thì không có lý gì không sang được Việt Nam nha...
 • trieutulong99
  Vẫn đi bằng tàu lửa được và lịch sử các lãnh đạo Triều Tiên công du nc ngoài đều dùng tàu lửa.
  Kim Nhật Thành 2 lần thăm VN đều dùng tàu lửa. Kim Chính Nhật thăm TQ, Nga cũng đều dùng tàu lửa.
Website liên kết