41 Bình luận
  • sinau
    @goldenf ko đâu. Với mình thì ai làm lỗi thì người đó phải đi sửa.
  • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
  • fast_furious
    @sinau chiến tranh ác liệt quá, đuổi đánh nhau ra tận biển uống nc dừa
Website liên kết