9 Bình luận
  • savana
    "1. Thích tặng quà.
    2. Nhưng không bao giờ khoe người đã tặng..."
    =>Phụ nữ.
Website liên kết