30 Bình luận
  • taymonkhanh
    @sir_subtle : quay đầu là bờ... Giờ sút con X đi vẫn đc 13-14... mà đàn bà nói mồm thế thôi còn lâu bọn nó chịu bán phone đi
Website liên kết