1 Bình luận
  • HansNam
    thiếu ngủ là tình trạng chung, áp lực học tập chỉ là một phần. Trong số không ngủ đủ 7 tiếng 1 ngày thiếu gì đứa thức đến 1 2h sáng chơi điện tử hay đọc FB
Website liên kết