2 Bình luận
  • Kame
    Ồ hóa ra bà Diệp là vợ ông Quyết. Ngày xưa đi học bảo sao cô này choảnh thế, hóa ra tỷ phú
Website liên kết