1 Bình luận
  • TKM
    Nhà có S8 lâu mà giờ mới biết tính năng này . Vừa thử nhấn mạnh chỗ nút home đc luôn
Website liên kết