1 Bình luận
  • tancodien
    Lê Tâm sáng tạo như vậy mà không nổi lên được nhỉ! Thời đấy có youtube thì có lẽ anh ấy đã thành công hơn nhiều!
Website liên kết