8 Bình luận
  • cmcc
    Nhiều khi tội nghiệp những đứa trẻ, không thể lựa chọn cha mẹ để được sinh ra.
Website liên kết